Σύστημα Υπερθερμικής Ενδοπεριτοναϊκής Χημειοθεραπείας (HIPEC)-Gamida

website: www.gamida.fr

Description

The SunChip 2 is the result of 12 years of experience in hyperthermic chemotherapy. It has the following characteristics:

Versatilty

W

For use in either open or closed procedures

W

For both abdominal and thoracic cavities

Efficiency

W

The only system with 2 peristaltic pumps, adjustable flow rate and a quick set-up

Safety

W

4 pressure sensors for securing closed procedures

Precision

W

5 temperature probes

Ergonomic design

W

User-friendly 12'' touch screen interface

Gallery

Brands

Οι συνεργάτες μας