Το 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής αποσκοπεί να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό και μετασχηματιστικό ρόλο στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του χειρουργικού επαγγέλματος. Θα λάβει μέρος στην ΑΘήνα στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών στις 11-15 Νοεμβρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα.